VerksamhetsProfil™

Skapa det lönsamma företaget där personalen mår bra

VerksamhetsProfil

Företag och organisationer får ett brett underlag för förändrings- och utvecklingsarbete genom VerksamhetsProfilen™.

VerksamhetsProfilen™ ger en samlad bild av fyra viktiga områden som samverkar för att skapa det lönsamma företaget där personalen också mår bra. Det gäller arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete samt välbefinnande hos de anställda.

Profilen redovisar även HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen. HAP visar signifikant på samspelet mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och upplevd fysisk och psykisk hälsa samt ett antal stressreaktioner.

VerksamhetsProfilen™ genomförs anonymt och resultaten presenteras på gruppnivå samt total för hela organisationen. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

  • VerksamhetsProfilen™ har funnits på marknaden sedan 1996.
  • Utvecklad av docent Sven Setterlind.
  • Forskning bedrivs vid Mittuniversitetet.